Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II GZ 8/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-27

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości , nr [...] w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu konkursowego na aplikację adwokacką

II GZ 260/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji , Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie zawieszenia praw wynikających z licencji pracownika ochrony fizycznej

VI SA/Wa 2445/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-13

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

VI SA/Wa 1687/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-20

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy doradców podatkowych

VI SA/Wa 1317/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-01

Wniosek w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu notarialnego

II GZ 264/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-08

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Finansów , nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie skreślenia z listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

VI SA/Wa 1678/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-11

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy aplikantów adwokackich

VI SA/Wa 2383/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-16

Wniosek w przedmiocie odmowy wpisu na listę adwokatów

VI SA/Wa 298/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od zawiadomienia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie cofnięc...

VI SA/Wa 848/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-28

Wniosek w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu konkursowego na aplikację adwokacką
1   Następne >   +2   +5   +10   15