Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Wa 36/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-16

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OSK 771/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-18

Wniosek w przedmiocie propozycji określającej warunki zatrudnienia w ramach korpusu służby cywilnej

II SA/Bk 796/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-05-10

Wniosek w przedmiocie odmowy zwiększenia dodatku służbowego

II SA/Bk 771/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-05-10

Wniosek w przedmiocie zwolnienia ze służby w Państwowej Straży Pożarnej

I OZ 331/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie , nr [..] w przedmiocie wyliczenia i zwrotu części uposażenia

II SA/Wa 500/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-05

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Wa 500/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-12

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

III SA/Kr 410/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-03-23

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II SA/Wa 2171/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-12

Wniosek w przedmiocie odmowy zawarcia kolejnego kontraktu na pełnienie zawodowej służby wojskowej

I OZ 500/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku P. P. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi P. P. na rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji nr [...] w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji
1   Następne >   +2   +5   9