Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

IV SA/Wr 162/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-04-17

Wniosek w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

IV SA/Wr 163/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-04-17

Wniosek w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

II OZ 349/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia znak [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Go 1198/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-01-18

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 152/XXVII/2017 Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr 59/IX/2007 Rady Powiatu w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

IV SA/Wr 833/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-02-26

Wniosek w przedmiocie odmowy zezwolenia na przeprowadzenie ekshumacji

IV SA/Wr 832/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-02-26

Wniosek w przedmiocie odmowy zezwolenia na przeprowadzenie ekshumacji

IV SA/Wr 834/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-02-26

Wniosek w przedmiocie odmowy zezwolenia na przeprowadzenie ekshumacji

II OZ 181/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 2751/17 ze skargi na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta znak: [...] w przedmiocie uznania praktyki za naruszającą zbiorowe prawa pacjentów

II OZ 428/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej
1   Następne >   3