Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SA/Kr 505/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-12

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OZ 409/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie , nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Bk 218/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-05-21

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego i ryczałtu na zakup opału

III SA/Łd 173/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-04-20

Wniosek w przedmiocie przyznania dodatku mieszkaniowego

III SA/Kr 1712/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-03-20

Wniosek w przedmiocie odrzucenia skargi na pisma Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy przyznania pomocy z zasobów Gminy Miejskiej

I OZ 250/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Lu 63/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie równoważnika pieniężnego za brak lokalu

III SAB/Kr 2/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-06-07

Wniosek w przedmiocie równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

IV SA/Gl 1125/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej

I OZ 1813/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Piotrkowie Trybunalskim , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   2