Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II SA/Sz 1015/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-01-12

Wniosek w przedmiocie odmowy sporządzenia uzasadnienia wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ...

II SA/Bk 828/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-04-24

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

II OZ 533/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do sporządzenia uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

II OZ 142/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-28

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu , nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodó...

II SA/Op 465/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-02-26

Skarga A. P. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Lu 843/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej

IV SA/Gl 495/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-08-21

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi

II SA/Lu 1157/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-08-01

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej

II SA/Sz 1015/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-10-26

Wniosek w przedmiocie przyznania pomocy pieniężnej

II OZ 988/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych , nr [...] w przedmiocie przyznania pomocy pieniężnej
1   Następne >   2