Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

II OZ 1603/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wpisu do rejestru zabytków

VII SA/Wa 2728/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-11

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II OZ 544/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego znak [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia zamierzenia budowlanego postanaw...

II OZ 918/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 1009/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-16

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 1013/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego znak [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia zamierzenia budowlanego