Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Po 185/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-07-30

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Poznaniu sygn. akt IV SA/Po 798/10

II SA/Bk 20/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-10-08

Wniosek w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę.

II OZ 1065/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku z 8 października 2013 roku, sygn. akt II SA/Bk 20/12 o odmowie przywrócenia terminu do złożenia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Białymstoku z 4 kwietnia 2013 roku sygn. akt II SA/Bk 20/12 oddalającego skargę J.W. na niewłaściwe wykonanie przez Wojewodę Podlaskiego wyroku WSA w Białymstoku z 29 września 2009 roku sygn. akt II SAB/Bk 52/08 w sprawie...