Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Skarżony
  • Symbol 658 Bezczynność X

I OZ 1153/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy B. T. w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

IV SAB/Wa 104/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-28

Wniosek pełnomocnika J. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Warszawie odrzucającego skargę J. S. na bezczynność Wójta Gminy K. sprawie uniemożliwienia wglądu do pełnej dokumentacji archiwalnej

II SO/Ke 1/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-03-27

Wniosek Wójta Gminy o przywrócenie terminu do przekazania sądowi skargi wraz z aktami sprawy oraz odpowiedzią na skargę w sprawie z wniosku P.K. o wymierzenie Wójtowi Gminy grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.

II SAB/Rz 112/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-12-11

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Rzeszowie sygn. akt SA/Rz 1024/02

III SAB/Kr 40/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-26

Wniosek Z. Ś. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na bezczynność SKO

IV SAB/Wr 10/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-04-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Ke 24/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-01-24

Wniosek w przedmiocie potwierdzenia odpowiednim aktem prawnym zakupu na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w S.

III SAB/Kr 46/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-12-22

Wniosek K. J. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji

IV SAB/Wa 73/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-20

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SAB/Bk 1/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-03-22

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania egzekucyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   29