Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Radiofonia i telewizja X

I SA/Ol 424/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za styczeń 2005 r.

I SA/Go 1026/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-05-21

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2006 r.

II FSK 442/14 - Wyrok NSA z 2016-04-05

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r.

II FSK 2731/17 - Wyrok NSA z 2018-04-26

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej

I SA/Lu 648/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-10-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

I SA/Ol 426/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-12-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej