Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 532/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wydania decyzji z naruszeniem prawa