Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X

II SA/Sz 1383/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-01-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Z. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SAB/Rz 38/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-06-09

Sprawa ze skargi Samorządnego Związku Zawodowego Taksówkarzy Rzeczypospolitej Polskiej na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę [...] postępowania w przedmiocie zmiany organizacji ruchu

III SA/Wr 524/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-06-08

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Z. z dnia [...] r. nr [...] w sprawie zmiany stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Z.