Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Ruch drogowy X

II SA/Op 536/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie wymeldowania

II SA/Ol 117/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie projektu zmiany stałej organizacji ruchu

III SA/Kr 323/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy wymeldowania

I OW 102/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy dotyczącej kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdu

II SA/Bd 145/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-06-17

Sprawa ze skargi Prezydenta Miasta I. na pismo Wojewody K.-P. w przedmiocie organizacji ruchu

II SA/Gl 1074/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

II SAB/Rz 38/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-06-09

Sprawa ze skargi Samorządnego Związku Zawodowego Taksówkarzy Rzeczypospolitej Polskiej na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę [...] postępowania w przedmiocie zmiany organizacji ruchu

I OW 27/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Starosty [...] w sprawie zwrotu należności z tytułu poniesionych kosztów przechowywania pojazdów oraz usunięcia pojazdów z drogi

I OW 5/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do gospodarowania pojazdami oraz finansowania kosztów powstałych z tytułu ich usunięcia z dróg i przechowywania na parkingach strzeżonych

VII SA/Wa 2790/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-06

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego