Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Łd 501/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-07-02

Sprawa ze skargi G. B. na czynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. w przedmiocie odmowy zmniejszenia liczby punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego

III SA/Łd 332/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-07-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie skierowania na badania psychologiczne

III SA/Łd 440/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-07-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie cofnięcia uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów