Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA/Bd 1097/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławczego w T. w przedmiocie wykreślenia z rejestru działalności regulowanej

III SA/Lu 964/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zakazu wykonywania działalności gospodarczej oraz skreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej

II SA/Ke 389/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

III SA/Gd 509/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wykreślenia ośrodka szkolenia kierowców z rejestru

II SA/Bd 1096/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie wykreślenia z ewidencji instruktorów

II SA/Po 734/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-12-27

Wniosek w przedmiocie zakazu prowadzenia stacji kontroli pojazdów

II SA/Bd 922/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie zakazu prowadzenia stacji kontroli pojazdów i skreślenia z rejestru przedsiębiorców

SA/Wr 1869/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-02-04

skargę Zdzisława G. i Ludwika W. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie rejestracji pojazdu samochodowego.

II SA/Bd 995/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na szkolenie kierowców

SA/Sz 1622/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2002-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Sz. w przedmiocie ewidencji działalności gospodarczej
1   Następne >   2