Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Sz 378/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-07-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie kary pieniężnej za nieuiszczenie opłaty za przejazd po drogach krajowych