Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Bd 145/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-06-17

Sprawa ze skargi Prezydenta Miasta I. na pismo Wojewody K.-P. w przedmiocie organizacji ruchu