Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 102/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy dotyczącej kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdu