Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 52/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku

III SA/Lu 825/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-01-04

Sprawa ze skargi A. P. na akt Starosty w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu

I OW 38/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy dotyczącej uregulowania sytuacji prawnej usuniętych z drogi pozostałości pojazdu

II SA/Po 394/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-29

Sprawa ze skargi A. G., M. G. na czynność Starosty [...] w przedmiocie zwrotu części opłaty za kartę pojazdu;

I OW 130/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-20

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosków S. sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie oraz R.K.

VII SA/Wa 1753/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-17

Sprawa ze skargi S. K. i A. K. na akt Starosty Powiatu [...] w przedmiocie zmiany organizacji ruchu dla drogi gminnej

I OW 79/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Wójta Gminy K. w sprawie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu W. S.

II SA/Rz 829/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-07-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie z jego skargi na czynność Starosty [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu