Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 138/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku S. W. o anulowanie rejestracji pojazdu