Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba więzienna X

III SA/Łd 268/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Ł. w przedmiocie ustalenia okresu służby uprawniającego do dodatku za wysługę lat

I OSK 635/06 - Wyrok NSA z 2007-01-12

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach w przedmiocie zwolnienia ze służby

I OSK 638/06 - Wyrok NSA z 2007-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu w przedmiocie świadczenia pieniężnego przysługującego funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby więziennej

I OSK 2338/13 - Wyrok NSA z 2015-03-12

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w przedmiocie zwolnienia ze służby funkcjonariusza Służby Więziennej

IV SA/Gl 683/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w K. w przedmiocie funkcjonariuszy Służby Więziennej stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji personalnej Dyrektora Zakładu Karnego w W. z dnia [...] r. nr [...].

II SA/Bd 927/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Służby Więziennej w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej

III SA/Gd 424/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w przedmiocie ustalenia dodatku za wysługę lat

III SA/Gd 459/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w przedmiocie udzielenia czasu wolnego od pracy

II SA/Wa 1187/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję personalną Dyrektora Zakładu Karnego Nr [...] w G. w przedmiocie zaliczenia do wysługi lat okresu zasadniczej służby wojskowej

I OSK 766/05 - Wyrok NSA z 2006-01-20

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi w przedmiocie przyznania świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby
1   Następne >   +2   +5   +10   49