Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Wr 2067/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2000-06-02

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Represjonowanych w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

OPS 15/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-02-17

Skarga Janiny M. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich, po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 1997 r. na posiedzeniu jawnym następujących wątpliwości prawnych przekazanych przez skład orzekający NSA postanowieniem do wyjaśnienia w trybie art. 49 ust. 2 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ...