Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II SA/Ke 421/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-09-27

Sprawa ze skargi S.S. na Urząd Gminy i Miasta oraz Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odszkodowania

II OSK 1010/18 - Wyrok NSA z 2020-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji