Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Wa 1834/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-15

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały odrzuca skargę.

II SA/Wa 109/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy

II SA/Rz 929/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-09-23

Skarga Powiatu [...] na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały podjętej w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

II SA/Go 104/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-02-26

Skarga Zarządu Powiatu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu Nr 106/15 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu

II SA/Go 536/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-07-15

Skarga Powiatu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu Nr [...] z dnia [...] r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu/dzierżawy

II SA/Go 380/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-05-20

Skarga Powiatu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu Nr [...] z dnia [...] r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu/dzierżawy

II OSK 1700/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego