Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Lu 168/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-02-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II SA/Wr 395/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-10-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ś. w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

OSK 312/04 - Wyrok NSA z 2004-06-02

Skarga kasacyjna na uchwałę Zgromadzenia Związku Międzygminnego 'Ponidzie' w Kielcach w przedmiocie ustalenia regulaminu dostarczania odbioru wody z wodociągów stanowiących własność Związku Międzygminnego 'Ponidzie'

OSK 313/04 - Wyrok NSA z 2004-06-02

Skarga kasacyjna na uchwałę Zgromadzenia Związku Międzygminnego 'Ponidzie' w Kielcach w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągów stanowiących własność Związku Międzygminnego 'Ponidzie'

II OSK 385/05 - Wyrok NSA z 2005-12-14

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta N.-T. w przedmiocie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

II SA/Lu 174/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-02-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy

II SA/Kr 1088/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Zebrania Wiejskiego Wsi Bratucice Gminy Rzezawa w sprawie określenia wysokości opłaty za podłączenie poszczególnych gospodarstw domowych do budowanej sieci kanalizacyjnej I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały; II. stwierdza, że zaskarżona uchwała nie może być wykonywana.

II SA/Ke 734/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-11-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Pierzchnicy w przedmiocie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność § 1 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4 pkt 2, 3 i 4 załącznika do zaskarżonej uchwały.

II SA/Ol 560/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-11-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Zgromadzenia Związku Gmin 'EKOWOD' w Lidzbarku Warmińskim w przedmiocie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność § 17 ust. 2 i § 18 pkt 1 i pkt 2 zaskarżonej uchwały.