Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 905/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-12-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Odprowadzania Ścieków Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z o.o.

II OSK 370/07 - Wyrok NSA z 2008-04-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy J. w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

III SA/Po 356/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-10-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II OSK 1584/07 - Wyrok NSA z 2008-12-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Świdnica w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Świdnica

II OSK 344/08 - Wyrok NSA z 2008-05-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy J. w przedmiocie określenia opłat za podłączenie nieruchomości do gminnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych w Gminie J.

II SA/Gl 683/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-10-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy H. w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

II OSK 1583/07 - Wyrok NSA z 2008-12-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Świdnica w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Świdnica

II SA/Wr 131/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-08-05

Sprawa ze skargi Wojewody D. na § 2 uchwały Rady Gminy W. w przedmiocie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2008 rok