Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ke 168/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy W. w przedmiocie regulaminu dostarczania wody

II SA/Ke 170/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy W. w przedmiocie ustalenia opłat za podłączenie do wodociągu grupowego

II SA/Ke 171/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy W. w przedmiocie regulaminu dostarczania wody

II SA/Kr 995/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-11-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Siepraw w przedmiocie warunków podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej stwierdza nieważność § 1 w zakresie słów 'i uiszcza na rzecz Gminy opłatę, o której mowa w § 2' oraz § 2 i § 3 zaskarżonej uchwały.

II SA/Ke 709/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-12-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Klimontowie w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty za przyłączenie do gminnej sieci kanalizacyjnej

II SA/Ke 169/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy W. w przedmiocie ustalenia opłat za podłączenie do wodociągu grupowego

II SA/Ke 449/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-09-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Bejscach w przedmiocie określenia długości oraz ceny przyłączy wodociągowych

II SA/Kr 1241/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-12-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Trzyciąż w przedmiocie zatwierdzenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń

II SA/Kr 1243/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-12-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Trzyciąż w przedmiocie zasad przyłączania się do wodociągu wiejskiego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II OSK 1553/10 - Wyrok NSA z 2010-10-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w S. w przedmiocie udziału mieszkańców gminy w budowie kanalizacji sanitarnej
1   Następne >   3