Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 1088/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Zebrania Wiejskiego Wsi Bratucice Gminy Rzezawa w sprawie określenia wysokości opłaty za podłączenie poszczególnych gospodarstw domowych do budowanej sieci kanalizacyjnej I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały; II. stwierdza, że zaskarżona uchwała nie może być wykonywana.