Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6099 Inne o symbolu podstawowym 609 X

II SA/Kr 229/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr L/291/06 Rady Gminy Iwanowice w sprawie ustalenia opłaty za zezwolenie na włączenie się do czynnych sieci gazowych będących własnością Gminy Iwanowice stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Kr 1467/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-11-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Czernichów w przedmiocie udziału mieszkańców w realizacji budowy kanalizacji stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Kr 1575/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Rzezawie w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność §13, §15 ust. 1 zdanie drugie i § 15 ust. 2 zdanie drugie zaskarżonej uchwały.

II SA/Kr 1576/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Bochni w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność § 25 ust. 5, § 28 ust. 5, § 30 ust. 2 zdanie drugie zaskarżonej uchwały.

II SA/Kr 1378/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-03-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Trzyciąż w przedmiocie zatwierdzenia ceny za odprowadzanie ścieków

II SA/Kr 995/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-11-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Siepraw w przedmiocie warunków podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej stwierdza nieważność § 1 w zakresie słów 'i uiszcza na rzecz Gminy opłatę, o której mowa w § 2' oraz § 2 i § 3 zaskarżonej uchwały.

II SA/Kr 1264/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-01-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Bukowina Tatrzańska w przedmiocie udziału mieszkańców w kosztach budowy kanalizacji stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Kr 485/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-04-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zielonki w przedmiocie ustalenia trybu postępowania przy podłączaniu posesji do gminnej sieci wodociągowo

II SA/Kr 1241/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-12-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Trzyciąż w przedmiocie zatwierdzenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń

II SA/Kr 1243/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-12-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Trzyciąż w przedmiocie zasad przyłączania się do wodociągu wiejskiego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały
1   Następne >   +2   5