Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Kr 1391/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w T. w sprawie powierzenia [....] Sp. z o.o. w T. wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym

II SA/Bd 194/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-04-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Łubianka w przedmiocie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

II SA/Go 778/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-11-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy [...] I. stwierdza nieważność § 13 ust. 2 punktu 6 zaskarżonej uchwały, II. orzeka, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu w zakresie określonym w punkcie I wyroku.

II SA/Bd 678/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-10-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II OSK 1144/13 - Wyrok NSA z 2013-09-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Węgierska Górka w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

II SA/Łd 891/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-10-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w D. w przedmiocie ustalania zasad finansowania kanalizacji sanitarnej na terenie D.

II OSK 2439/14 - Wyrok NSA z 2015-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wołowie w przedmiocie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Wołów

II SA/Go 667/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-10-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (Dz. Urz. Województwa z 21 marca 2014 r. poz. 711) I. stwierdza nieważność § 14 ust. 2 pkt 1b w części dotyczącej sformułowania 'psy duże' i § 9 zaskarżonej uchwały, II. stwierdza, że zaskarżona uchwała w części opisanej w punkcie I wyroku nie podlega wykonaniu.

II OSK 22/14 - Wyrok NSA z 2014-06-24

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Świętajno w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Bd 243/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-04-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Brzozie w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
1   Następne >   +2   +5   +10   18