Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Ol 511/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-09-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Szczytnie w przedmiocie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi na niektórych wodach powiatu

II OW 167/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-05

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozstrzygnięcia wniosku E.W. i D.W. w spawie uciążliwego hałasu emitowanego w dyskotece 'B.' w N.

OW 19/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-16

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku J. Spółki Kolejowej Spółka z o. o. w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gromadzenia i transportu odpadów