Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

IV SA/Gl 588/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-12-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Ś. w przedmiocie szkół i placówek oświatowo

IV SA/Po 139/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-05-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie likwidacji szkoły

IV SA/Wr 457/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w T. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę T. publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkoli