Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Wa 656/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zamiaru likwidacji Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych

IV SA/Wr 308/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-08-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim w sprawie zamiaru włączenia Szkoły Podstawowej w Doboszowicach do istniejącego Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały; II. orzeka, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu.

III SA/Lu 144/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-05-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie ustalenia stałej opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu Samorządowym w K. stwierdza, że zaskarżona uchwała wydana została z naruszeniem prawa.