Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Go 478/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-08-31

Sprawa ze skargi Rada Miejska na Wojewoda w przedmiocie ustalenie regulaminu przyznawania dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycielom Publikacja orzeczenia odroczona Oddalono skargę

II SAB/Ke 22/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-12-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Powiatu w przedmiocie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym zobowiązuje Radę Powiatu do rozpoznania wniosku Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddziału Regionalnego w przedmiocie wyrażenia bądź odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną L. K. w terminie 30 dni od dnia doręczenia akt Radzi...

III SA/Lu 104/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-17

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i nagród dla nauczycieli

III SA/Lu 590/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Ruda Huta w przedmiocie zmiany uchwały nr XXXVII/171/2002 w sprawie rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru udzielanych zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego...

IV SA/Wr 291/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-06-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr [...] Zarządu Powiatu w G. z dnia [...]r. w sprawie powierzenia M. H. pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w G.

I OSK 1310/05 - Wyrok NSA z 2006-01-25

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Braniewie w przedmiocie regulaminu nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno

I OSK 1311/05 - Wyrok NSA z 2006-01-25

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Braniewie w przedmiocie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków

II SA/Go 624/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-11-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie stwierdzenia nawiązania stosunku pracy i ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta

II SA/Go 625/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-11-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta

I OSK 1287/06 - Wyrok NSA z 2006-11-29

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznania dodatków nauczycielom
1   Następne >   +2   +5   +10   18