Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

III SA 394/01 - Postanowienie NSA z 2001-04-25

Wniosek o przyznanie i wypłacenie zasiłku dla poborowego odbywającego zastępczą służbę wojskową - wyznaczył organ gminy jako właściwy do rozpoznania sprawy.

III SA 2901/99 - Postanowienie NSA z 2000-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W.-M. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o uznanie za jedynego żywiciela rodziny

III SA/Kr 42/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-09-26

Sprawa ze skargi Wojewody Małopolskiego na pkt 1- 4 załącznika nr 1 do uchwały Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca w przedmiocie zmian Statutu Gminy Kocmyrzów