Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SA/Gd 248/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie wstrzymania likwidacji i połączenia zakładów budżetowych

III SA/Gd 198/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-06-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie utworzenia jednostki budżetowej

III SA/Gd 393/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-06-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta [...]

III SA/Gd 355/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-09-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w przedmiocie likwidacji instytucji kultury: Miejsko

III SA/Gd 583/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie przystąpienia Gminy [...] do projektu 'Moje targowisko' stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

III SA/Gd 378/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-02-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

III SA/Gd 301/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-11-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie unieważnienia wyboru Sołtysa Sołectwa [...] oraz Rady Sołeckiej Sołectwa [...] 1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały, 2. zasądza od Gminy [...] na rzecz skarżącego I. B. 300 (trzysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

III SA/Gd 109/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-03-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie zmiany Statutu Miasta [...]

III SA/Gd 621/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-12-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

III SA/Gd 745/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-12-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.
1   Następne >   3