Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 864/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-11-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie skargi na działalność wójta

II SA/Rz 945/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-12-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie utworzenia wsi Z.

II SA/Rz 803/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-11-21

Sprawa ze skargi W. I. na uchwały Rady Gminy [...] w przedmiocie:

II SA/Rz 337/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-05-13

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych,

II SA/Rz 598/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-09-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Cmolas w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 728/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-02-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

II SA/Rz 730/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-02-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie określenia godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych

II SA/Rz 643/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-12-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie ustalenia zasad i trybu korzystania z Wiejskiego Domu Kultury

II SA/Rz 865/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-11-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie skargi na działalność wójta

II SA/Rz 761/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-08-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie ustalenia zasad korzystania z wodociągów wiejskich, zrzutu ścieków do kanalizacji sanitarnej, cen i opłat za usługi komunalne
1   Następne >   +2   6