Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Rz 131/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-02-28

Sprawa ze skargi M. Ż. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Rzeszowie w przedmiocie ważności wyborów sołtysa

III SA/Kr 78/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-06-29

Sprawa ze skargi L. K., M. P., A. M. na Radę Miejską w przedmiocie niewykonania punktu I i II wyroku WSA w Krakowie w sprawie III SA/Kr 437/07

II SA/Op 271/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-08-01

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie likwidacji szkoły

I OSK 1373/05 - Wyrok NSA z 2006-02-15

Skarga kasacyjna na bezczynność Zarządu Powiatu [...] w przedmiocie bezczynności organu po wyroku stwierdzającym wydanie z naruszeniem prawa uchwały w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora placówki oświatowej