Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SA/Sz 245/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-10-24

Sprawa ze skargi Okręgowej Izby Architektów na zarządzenie Prezydenta Miasta w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za udostępnianie informacji publicznej

I OSK 184/07 - Wyrok NSA z 2007-04-20

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Frombork nr 42/06 w przedmiocie wprowadzenia zasad udostępnienia dokumentów jawnych Urzędu Miasta i Gminy Frombork

II SA/Sz 1006/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-01-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej

II SA/Ol 773/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-09-30

Sprawa ze skargi D. D. na zarządzenie Starosty w przedmiocie opłat za udostępnienie informacji publicznej oraz opłat za wydruk akt 1/ stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia; 2/ zasądza od Starosty na rzecz D. D. kwotę 300 złotych (słownie: trzysta) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego; 3/ orzeka, że zaskarżone zarządzenie nie podlega wykonaniu.

IV SA/Gl 255/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-05-07

Sprawa ze skargi Wojewody [...] na zarządzenie Prezydenta Miasta Z. w przedmiocie ustalenia opłat za udostępnianie informacji publicznej stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia Prezydenta Miasta Z. z dnia [...] roku nr [...].

II SA/Ke 139/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-04-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie ustalenia opłat dodatkowych za udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Ke 24/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-06-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Ke 14/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-04-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Łd 166/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-03-31

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uwzględnienia skargi na Starostę [...]

II SAB/Op 18/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w przedmiocie informacji publicznej
1   Następne >   3