Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II OSK 338/09 - Wyrok NSA z 2009-06-04

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie zatwierdzenia statutu zakładów opieki zdrowotnej

II OSK 1314/10 - Wyrok NSA z 2010-09-09

Sprawa ze skargi kasacyjnej Rady Miasta Krakowa od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Rady Miasta Krakowa na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Małopolskiego nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie [...] Szpitala Miejskiego im. [...] w Krakowie

II OSK 1818/12 - Wyrok NSA z 2012-09-11

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie nadania nowego brzmienia Statutowi [...] Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

II OSK 1848/12 - Wyrok NSA z 2012-09-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Centrum [...] w S.

II OSK 205/13 - Wyrok NSA z 2013-04-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr [...] Rady Powiatu K. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu K. uchyla zaskarżony wyrok i rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewod...

II OSK 1819/12 - Wyrok NSA z 2012-10-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu

II OSK 2485/14 - Wyrok NSA z 2014-10-15

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody M. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rezygnację i zwolnienie ze stanowiska p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w G.

II OSK 1272/16 - Wyrok NSA z 2016-06-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie czasowego powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w R.

II OSK 2061/16 - Wyrok NSA z 2016-09-29

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie powołania Zespołu Interwencyjnego ds. Przeciwdziałania tak zwanym Dopalaczom na terenie L. oraz Rady Eksperckiej działającej przy Prezydencie Miasta L.

II OSK 1638/17 - Wyrok NSA z 2017-10-03

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie dopuszczenia do dalszych negocjacji potencjalnych inwestorów zainteresowanych nabyciem udziałów w spółce [...] w S. sp. z o.o.
1   Następne >   2