Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Op 214/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-05-29

Sprawa ze skargi Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na wezwanie Wojewody Opolskiego w przedmiocie wezwania rady powiatu do niezwłocznego powołania dyrektora publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz wezwania rady powiatu do uzupełnienia składu osobowego zarządu powiatu odrzucić skargę.