Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Skarżony Wojewoda X

OSK 1680/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-27

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie regulaminu przewozów