Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II OSK 343/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-06

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Białymstoku w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy O.

OSK 1425/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-26

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi Z. S. na pismo Wojewody Zachodniopomorskiego Nr [...] w przedmiocie podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu radnego

II OSK 2034/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-08

Sprawa ze skargi kasacyjnej Z. T. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg Rady Gminy w Sadownem oraz Z. T. na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego oku nr LEX-S.0911-47/09 w przedmiocie wygaśnięcia mandatu wójta

II OSK 1809/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-28

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody M. w sprawie stwierdzenia nieważności § 4 i § 6 statutu [...] Jednostki Wdrażania Programów Unijnych - uchwała [...] Sejmiku Wojewódzkiego z dnia [...]

II OSK 1972/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-16

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Gliwicach w przedmiocie odwołania starosty

II OSK 1824/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-01

Sprawa ze skargi kasacyjnej Rady Gminy w Książkach od wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi Rady Gminy w Książkach na zarządzenie zastępcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 265/2009 w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II OSK 1815/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-23

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wojewody Świętokrzyskiego od wyroku WSA w Kielcach w sprawie ze skarg B. P. i Gminy Klimontów na zarządzenie zastępcze Wojewody Świętokrzyskiego znak [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II OSK 2205/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-22

Sprawa ze skargi kasacyjnej Gminy Pawłosiów od wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi Gminy Pawłosiów na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego nr P.II.0911/2/10 w przedmiocie uchwały o utworzeniu gminnej instytucji kultury

II OSK 1821/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-23

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wojewody Świętokrzyskiego od wyroku WSA w Kielcach w sprawie ze skarg J. M. i Gminy Klimontów na zarządzenie zastępcze Wojewody Świętokrzyskiego znak [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II OSK 1391/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-11

Sprawa ze skargi kasacyjnej Rady Gminy C. od postanowienia WSA w Lublinie w sprawie ze skargi J. D. na zarządzenie zastępcze Wojewody L. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
1   Następne >   3