Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

OSK 1425/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-26

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi Z. S. na pismo Wojewody Zachodniopomorskiego Nr [...] w przedmiocie podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu radnego

II OSK 290/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-30

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody M. w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy N. w sprawie ustalenia wysokości opłat za włączenie do czynnej sieci kanalizacyjnej

II OSK 49/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-22

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi Gminy Miejskiej B. na zarządzenie zastępcze Wojewody W.-M. (...) w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcie mandatu radnego