Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OSK 787/07 - Postanowienie NSA z 2007-06-13

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie nadania wyróżnienia honorowego

I OSK 1158/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-06

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie nadania wyróżnienia honorowego

I OSK 462/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-25

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci