Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GSK 410/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-06

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważność uchwały Rady Miasta L. o nr [...]