Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OW 20/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W. M. o stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w Zamościu w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów wsi Z, gm. Z.

II OW 27/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania zażalenia S. B. na postanowienie Starosty [...] o odmowie wznowienia postępowania scaleniowego

II SA/Lu 915/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-09-28

Sprawa ze skargi M. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 393/15

II OW 55/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosków K. K. i T. D. o wznowienie postępowania w przedmiocie scalenia gruntów wsi N. W. Z. i części wsi W., gmina Z.