Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II OW 55/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosków K. K. i T. D. o wznowienie postępowania w przedmiocie scalenia gruntów wsi N. W. Z. i części wsi W., gmina Z.