Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Lu 238/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-06-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wszczęcia postępowania scaleniowego

II SA/Lu 488/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie scalenia gruntów; w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Lu 240/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-06-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wszczęcia postępowania scaleniowego

II SA/Lu 233/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-06-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wszczęcia postępowania scaleniowego

II SA/Lu 243/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-06-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wszczęcia postępowania scaleniowego

II SA/Lu 241/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-06-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wszczęcia postępowania scaleniowego

II SA/Lu 234/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-06-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wszczęcia postępowania scaleniowego

II OW 64/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia sprawy stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w Białymstoku w sprawie zatwierdzenia projektu wymiany gruntów wsi C., gmina G., powiat białostocki

IV SA/Wa 1496/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie scalenia gruntów

II OW 221/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-12

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku M. S. o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty Rzeszowskiego znak: [...] zatwierdzającej projekt scalenia gruntów
1   Następne >   +2   5