Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Siły zbrojne X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Go 548/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-09-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Dowódcy Jednostki Wojskowej w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

IV SAB/Wr 64/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-01-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Dowódcy Jednostki Wojskowej [...] w Ś. w przedmiocie powołania komisji powypadkowej

I OSK 381/06 - Wyrok NSA z 2006-11-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 405/06 - Wyrok NSA z 2006-11-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie przyznania dodatku specjalnego

II SA/Wa 1412/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-19

Sprawa ze skargi Z. S. na orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie orzeczenia o zdolności do zawodowej służby wojskowej

IV SA/Wr 835/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-04-05

Sprawa ze skargi K. K. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej w Żandarmerii Wojskowej

IV SA/Wr 39/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej

II SA/Bd 532/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-08-07

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w B. w przedmiocie skierowania do komisji lekarskiej celem zmiany ustalonej kategorii zdolności do służby wojskowej

IV SA/Wr 363/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie zdolności do zawodowej służby wojskowej

II SA/Bd 574/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-08-01

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej nr [...] w B. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia
1   Następne >   +2   +5   +10   15