Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spółdzielnie X

VII SA/Wa 960/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-12-28

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki

OSK 925/04 - Wyrok NSA z 2004-12-08

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę parku rekreacyjnego